Het Orange retail netwerk en People On Point gaan samen voor Werknemersbetrokkenheid

Sinds het prille begin maakt Générale de téléphone, het  retail netwerk van Orange in Frankrijk, van Werknemersbetrokkenheid een prioriteit. Op die manier verbetert het bedrijf ook zijn Klantentevredenheid en prestaties.

 

Omdat Gdt wil blijven werken aan de Betrokkenheid van al haar teams, riep ze de hulp in van People On Point. Samen lanceerden ze een kwalitatieve evaluatie van de Werknemerservaring, op basis van het POP-proces.

De enquêtes die veel bedrijven afnemen, proberen de Werknemerstevredenheid te bepalen aan de hand van scores op gesloten vragen. Ze geven echter geen inzicht in de oorzaken van deze scores en laten dus niet toe om actie te ondernemen en de scores te verbeteren. Wil men toch de oorzaken in kaart brengen, dan moet dit achteraf gebeuren. Als het resultaat er dan eindelijk is, is de beginsituatie vaak al helemaal veranderd.

Het POP-proces doet het anders. Via open vraagstelling stimuleert het nieuwe denkprocessen die, gekoppeld aan software voor de semantische verwerking van natuurlijke taal, zorgen voor unieke inzichten. Zo bevordert POP de collectieve intelligentie.

 

Het proces werd gebouwd rond POP’s 8 gouden regels. Deze set van eenvoudige en onderbouwde principes breidt beproefde strategieën voor Klantenbetrokkenheid uit naar de hele organisatie. Door de principes toe te passen op elk niveau, veranderen ze de piramides in ronde structuren.

Zo kunnen ze de vinger leggen op welke factoren bijdragen aan de Betrokkenheid van alle Werknemers en welke factoren eigen zijn aan bepaalde functies en niveaus. Het onderzoek dient als basis voor het formuleren van de belangrijkste criteria betreffende Werknemerservaring bij Générale de téléphone.