Nespresso en People On Point: zonder waarden geen prestaties en Betrokkenheid

Met Nes’sens heeft Nespresso een ambitieus project gelanceerd met de focus op de kernwaarden van het merk. Deze dynamiek is gegroeid uit de constructieve samenwerking tussen de diverse teams met de bedoeling om tot een gedeeld cultureel platform te komen, dat vooral ook moet zijn afgestemd op de realiteit zoals de Medewerkers die ervaren.
Vier kernwaarden vormen voortaan de “fundering” van het merk en van de collectieve Betrokkenheid. In de eerste plaats: teamgeest. Om ervaringen uit te wisselen en zo een gemeenschappelijk doel te dienen. Ten tweede: openheid. Om een sterke menselijke band te scheppen met de Klant en de diverse partners. Maar ook: de vaardigheid die nodig is om snel tot doeltreffende oplossingen te komen. En ten slotte: durf, de motor die de overwinningsdrang en het streven naar uitmuntendheid dag in dag uit aandrijft.

People On Point heeft dit project begeleid in nauwe samenwerking met de teams van Nespresso. Voor ons is dit de gelegenheid om de beleving van de Klant en die van de Medewerker tegen elkaar af te wegen. De bedoeling is duidelijk: zin geven aan het werk van beiden, of het nu gaat om uitvoerende beroepen of om de hiërarchische lijn, om de prestaties van de merken op te drijven. Onze samenwerking bij Nes’sens is de perfecte weerslag van een van onze diepst gewortelde overtuigingen: het menselijk kapitaal is de grootste rijkdom van een onderneming en de basis van haar concurrentiekracht. Aan de teams van Nespresso: bravo en hartelijk dank voor deze momenten van uitwisseling en inspiratie.

 

Lees meer over onze visie op de Betrokkenheid van Medewerkers

Inzicht in het potentieel van de Betrokkenheid van de Medewerkers