Beeld u een organisatie in waar iedereen gedreven en vol energie naar het werk komt. Waar iedereen dagelijks een stuk verder gaat dan de functieomschrijving en ’s avonds trots naar huis terugkeert. Een organisatie waar iedereen zo goed mogelijk presteert.

Dat hoeft geen droom te blijven. Met ons systeem wordt dit de dagelijkse werkelijkheid voor elke organisatie. Eerst moet u uzelf echter enkele vragen stellen.

Waarom werken we?


Vandaag volstaat het niet langer om de Klant uitzonderlijke goederen en diensten te beloven. Die goederen en diensten moeten ook de merkbelofte waarmaken. Als niet elke ervaring met dat merk hierbij aansluit, gaat de Klant elders kijken.

Niet alleen de wensen van de Klant zijn veranderd, ook de verwachtingen van de mensen op de werkvloer zijn geëvolueerd. Vandaag blijven mensen niet langer hun hele leven bij dezelfde werkgever, maar zijn ze ook niet noodzakelijk uit op een beter loon of een mooiere auto. Geld en status zijn voor sommigen dan nog wel een incentive, maar motiveren doen ze niet – dat laatste is het resultaat van werk met inhoud, wanneer de waarde en de missie-statement van een bedrijf echt iets betekenen.

Abonneer je op onze nieuwsbrief.
Krijg geregeld updates over onze nieuwe visie op werknemersengagement — Abonneer je hier.
Met wie spreken we?

De voorbije jaren heeft de massamarkt plaats geruimd voor het individu. Voor Klanten is dit het tijdperk van personalisatie en maatwerk, niet van uniformiteit. Zowel voor producten als diensten verwacht de hedendaagse consument dat zijn unieke behoeften gezien worden en dat erop wordt ingespeeld.

Ook elk bedrijf bestaat uit individuen. Vandaag wordt werk bovendien gezien als een uiting van identiteit, niet alleen als een economische noodzaak. Mensen verwachten dat het bedrijf waarvoor ze bereid zijn te werken, een unieke ervaring biedt en hen persoonlijk erkent en aanspreekt.

Wat zorgt voor geïnspireerde mensen?

Een goed verhaal kan de Klant geruststellen, genoegen geven en tegelijk een relatie tussen hen en het product of de dienst creëren. Slagzinnen alleen zijn niet langer de trigger, maar verhalen hebben nog steeds de kracht om tot een aankoop te leiden.

Iedereen heeft aandacht voor goede verhalen, ook Werknemers. Voor de meesten onder ons is en blijft het essentieel om het wat en het hoe van onze dagelijkse taken te begrijpen, maar het is vooral het waarom dat ons werk betekenis geeft. Verhalen tonen mensen waarom ze zich aan een bepaalde zaak moeten binden of naar een bepaald doel moeten toewerken, door vooral oog te hebben voor de emotionele betekenis.

Weten mensen dat ze belangrijk zijn – en waarom?

Het gevoel erkend te worden is heel krachtig, zowel voor wie binnen het bedrijf werkt als voor de Klanten van dat bedrijf. De fout die veel bedrijven echter maken, is dat ze eerder resultaten belonen dan de prestaties om tot die resultaten te komen. Ze staan onder druk om alles in cijfers om te zetten, om te rapporteren en te analyseren. Doordat er geen kwalitatieve maatstaven bestaan, hebben de managers echter weinig oog voor de persoonlijke inbreng van een teamspeler.

Erkenning geven is de meest eenvoudige en efficiënte manier om mensen te tonen dat hun inbreng het verschil maakt en dat ze als een individu gewaardeerd worden voor het werk dat ze doen.

Hoe kunnen we beter luisteren?

Fikse kortingen of extraatjes bij een tweede aankoop zijn zelden een motivatie voor een aankoop: merktrouw heeft veeleer te maken met hele positieve en herhaaldelijke ervaringen, een gedeeld gevoel van waardering. Op dezelfde manier zullen bedrijven al eens loonsverhogingen, promoties en extra voordelen voorstellen in de hoop talent in huis te houden. Een dergelijke ‘getrouwheidskaart aanpak’ heeft echter nauwelijks nog effect – zowel voor Klanten als voor collega’s.

Iedere duurzame relatie is gebaseerd op tweerichtingsverkeer. Er moet naar mensen geluisterd worden. Organisaties die vertrouwen willen winnen, moeten erkennen dat de werklast niet alleen bij hun mensen ligt (die dan moeten aantonen waarom ze het waard zijn om bij een bedrijf te werken). Beide partijen moeten aantonen waarom ze elkaar verdienen.

Dat wederzijdse begrip is de basis van een langdurige relatie. Iedereen die erbij betrokken is, moet ook samenwerken om die relatie op te bouwen.

Staat het team aan onze kant?

 

Het is een oud gezegde dat ‘tevreden Klanten dat zeggen aan drie mensen, maar ontevreden Klanten aan tien’. Het spreekwoord geldt vandaag nog steeds, maar sociale media hebben de aantallen verduizendvoudigd. De Klant heeft de kracht om iets van een bedrijf te kopen en er dan nooit meer naar om te kijken, om een fan van dat bedrijf te worden of het voor eens en altijd te negeren.

Ook teamleden kunnen een actieve of passieve houding aannemen, en de zaak promoten of afbreken. Managementtechnieken kunnen mensen maar tot op zekere hoogte motiveren. Uiteindelijk beslist de persoon in kwestie zelf over zijn of haar Betrokkenheid  – maar het is de taak van de organisatie om een visie aan te reiken die aanspreekt.

Kan iedereen het grotere verhaal zien?


I
n de 21e-eeuwse deeleconomie is communitymarketing een van de meest doeltreffende manieren om te zorgen voor Klantenbinding en trouw: de creatie van een plek waar Klanten hun ervaringen met een merk kunnen delen. Omdat ze plezier beleven aan die emotionele uitwisseling, worden Klanten echte merkambassadeurs.

Ook de werkplek is een specifieke gemeenschap. Een echt doeltreffende synergie – dat unieke fenomeen waarbij een team als één geheel samenwerkt om zijn doel te bereiken en daarbij veel meer bereikt dan de afzonderlijke leden ooit zouden kunnen­ – is echter alleen maar mogelijk wanneer een gedeelde visie en een gevoel van thuishoren gecultiveerd worden op alle niveaus van de organisatie, startend bij de top.

Wat betekent ‘voldoening’ echt?

Klanten zijn niet langer alleen consumenten: ze zijn op zoek naar genot. Ze hebben niet alleen belangstelling voor het product of de dienst, maar ook voor de ervaring die ermee gepaard gaat. ‘Tevreden’ Klanten zijn Klanten die niet alleen een transactie ervaren, maar een persoonlijke, menselijke ontmoeting.

Mensen zijn altijd op hun best als ze vrij zijn om zichzelf te zijn en plezier vinden in hun leven en hun baan. Dat wordt weerspiegeld in prestaties. Positieve, luchtige werkomgevingen scheppen vertrouwen en overstijgen sociale of culturele verschillen, en ook generatieconflicten. In een open werkcultuur waar nu en dan eens complimentjes vallen en humor een grote rol speelt, voelen mensen zich comfortabel om te lachen, ideeën te delen en creatieve risico’s te nemen. Daar overwint vernieuwing en schieten de prestaties de hoogte in.

Hoe kunnen we een verschil maken?

De benadering van People On Point houdt rekening met elke relatie die de prestaties van een organisatie beïnvloedt: tussen werkgever en Werknemer, Werknemer en Werknemer, Werknemer en Klant en Klant en de buitenwereld. Al deze banden zijn wederzijds en onderling verbonden – zelfs een kleine verandering kan een groot verschil maken.  

Wilt u weten hoe de benadering van People On Point elk aspect van uw organisatie kan helpen? Stuur ons hieronder een bericht en we nemen contact met u op.

Hoe kunnen we een verschil maken ?

Spreek vandaag nog met ons – laat uw boodschap hieronder achter en we komen snel bij u terug.

People On Point
20.01.2020
Adres
Louizalaan 149 bus 24 - 1050 Brussel - Belgium
Telefoon
+32 2 535 74 56
E-mail
hello@peopleonpoint.com
Andere
Linkedin